Göteborg

Frukostseminarier – Göteborg

Göteborg Varje vecka samlas vi för gemensamma frukostar. Ibland bjuder Showrooms by MAKAJO in föreläsare. Håll tillgodo, rätt vad det är så planerar vi föreläsningsfrukostar för branschfolk. Är du intresserad av att delta eller veta mera?...

läs mer