BIMobject i samarbete med Showrooms by MAKAJO
BIMobject kommer för specialinbjudan kunder att informera om senaste innovationerna inom BIM och digitala byggnader.
Man besvarar frågan om vad robotar har med byggbranschen att göra. Dessutom får kunden uppleva VR- och AR-teknikens potential på plats.