Vårt sätt att arbeta

Kund- och inredningsansvariga

MAKAJO har duktiga och professionella medarbetare som alla har flera års erfarenhet av kund- och inredningsansvar. Vi tar hand om alla köpare och kunder för att skapa trygghet i deras affär.   

Vårt mål är att ni skall få 100% nöjda kunder.

Vi känner väl till byggprocessen och kan hoppa in där det krävs – se MAKAJO som ert verktyg!

Showrooms by MAKAJO

Ett annat viktigt verktyg är våra showrooms, Showrooms by MAKAJO i Göteborg, Malmö och Stockholm. Vi har ca 1.100m2 och närmare ett 40-tal utställare som är samlade under ett tak i både Göteborg och Stockholm. Samma koncept har vi på 550m2 i centrala Malmö sedan 2015.

Här får bostadsköparen träffa sin kund- & inredningsansvariga över en god kopp kaffe i en lugn, harmonisk och inspirerande miljö. Här kan även informationsmöten hållas inför inredningsvalen eller t ex utbildningar för bostadsrätter med någon av våra utställare.

Rutiner

En annan viktig del i vårt arbete är våra rutiner, både externt och internt.

Vi är noga med att hela tiden kvalitetssäkra och följa upp våra projekt och rutiner genom interna möten, erfarenhetsåterföringar och gemensamma rutiner i våra projekt för att säkerställa kvalité och spårbarhet. En del i det arbetet är MUST-listan som ger oss bra kontroll och överblick över våra samtliga projekt, samt att vi har ett transparent och nära samarbete med våra uppdragsgivare.

Ni är välkomna att kontakta oss för mera information om arbetsrutiner och kvalitetssäkring.

MUST

The MAKAJO Ultimate Structure Tool, vi kallar den för MUST-listan – en lista man “måste” ha och ett av våra viktigaste verktyg i arbetet.

MUST är MAKAJOs egna verktyg för hantering och organisering av inredningsvalen för bostäder. Med MUST minimerar vi felskrivningar och minskar arbetstiden för alla i ledet för projektet.

Vi skapar tydliga och lätthanterliga underlag att lämna till bostadsköparen, byggentreprenören och leverantören som levererar produkterna till bygget.