Tillvalshantering

MAKAJO har stor erfarenhet av att bygga inrednings- och tillvalssortiment. Vi arbetar dagligen med samtliga namnkunniga leverantörer på svenska marknaden och ser helheten när vi är ute i projekten; Design-kvalité-funktion-kundefterfråga. Fyra viktiga parametrar. Här kan ni kapa dyra designerled och få ett inredningssortiment med ett helhetsperspektiv. Att kunna lägga hela tillvalsprocessen hos MAKAJO bidrar till snabba beslutsvägar och alltid tillgänglig kommunikation.

Att använda MAKAJO i er inrednings- och kundhantering lönar sig. Ni väljer själva hur mycket tid ni vill att vi ska arbeta i ett projekt. Med en ständigt pendlande marknad där yttre faktorer kan påverka, och projekt som anpassas och förändras, finns det stora fördelar med att ha en samarbetspartner som har spetskompetens på just tillvalshantering och inredningsprocesser. Kontakta våra projektledare på respektve ort. 

 
Ny- och ombyggnation

I närmare 10 år har vi på MAKAJO samlat på oss erfarenheter och kunskap från byggprojekt. Med våra skräddarsydda tjänster i samband med ny- och ombyggnation av bostäder, skapar vi en tydlig länk mellan arkitekt, produktleverantörer och slutkund.  Vi har ägnat mycket tid åt att våra tjänster verkligen förenklar och ger hållbara värden för byggföretag och fastighetsägare. Med marknadens ledande varumärken och leverantörer tar vi fram inredningskoncept i tidigt skede som passar just ert specifika projekt. Oavsett storlek. Vi skräddarsyr samarbeten efter de delar våra kunder behöver hjälp med. Målet är att alla våra uppdragsgivare ska få ett högt NKI och kunna erbjuda en trygg affär eller renovering åt de boende. Vi blir en tydlig länk mellan slutkundens val, byggteamet, projektleverantörer och underleverantörer.

Våra erfarna projektledare har specialkompetens inriktad för framtagning av inredningskoncept och arbetar alla efter noggranna utarbetade rutiner för kund- och inredningshantering. De är snabba att sätta sig in i nya projekt och med kort varsel lösa situationer av olika dignitet. De följer trender, känner boendes önskemål och hanterar många digitala verktyg på marknaden vilket både effektiviserar processen och gör den säkrare och enkel att använda oavsett åldersgrupp. MAKAJO jobbar för att göra det enkelt för bostadsnyttjaren samt tids- och kostnadseffektivt för er som beställare. Då vi hanterar kunder och tillval åt många olika uppdragsgivare har vi bred erfarenheter av olika typer av projekt, system och byggbolag. Ni kan både anlita oss för en ren administrationstjänst eller så lägger ni hela tillvalsprocessen hos oss där vi noggrant arbetar fram ett passande paket av ytskikt samt design av kök och bad. 

 

Digitala verktyg

Vi paketerar våra projekt inklusive digital tillvalshantering. Har ni eget tillvalsverktyg så har vi vana från de flesta på marknaden. Att använda sig av ett digitalt verktyg ger en säker återföring och dokumentation av alla projekt oavsett storlek samt även en förenklad tillvalsprocess för de som skall göra sina tillval.

 

Renoveringar och stambyten, BRF

Att genomgå en stor renovering kan vara både stressigt och oroande. Att de boende har kontakt med engagerade och kunniga inredningsansvariga som guidar och hjälper i tillvalsprocessen gör att ni kan känna er trygga med att fortsätta ha nöjda boende. Alla våra orter har tre stora showroom för ledande inredningsleverantörer på den svenska marknaden. Det gör att ni med fördel kan låta oss ta emot boende i våra stora och luftiga lokaler för att se och jämföra de val dom kan göra. Tillsammans bestämmer vi hur processen skall se ut. Vi delar med oss av våra erfarenheter och vägleder de boende i hela processen. Vi är med från början och tar fram passande produkter och anpassade lösningar för bostäderna och sköter sedan hela boendedialogen så att dessa känner sig trygga. Vårt digitala verktyg är både säkert och lättförståeligt för alla åldersgrupper. Under hela projektet kan vi ta dialogen med byggentreprenören och blir då förmedlare mellan dessa och er som bostadsrättsförening. Med våra digitala listor blir processen tydlig för byggentreprenören och minskar osäkerheter och felaktigheter.