Cirkularitet innebär minskad resursförbrukning genom att designa och producera långsiktigt hållbara byggnader.
Eventet kommer att hantera olika aspekter – från återbruk, till val av produkter med förnybart, återvunnet material samt arkitektur som är resilient och anpassningsbar,renoveringsbar och uppgraderingsbar.

Fyra talare/debattörer från olika delar av byggprocessen kommer att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter:
Treano Bygg AB (byggbolag), IVL Svenska miljöinstitutet/CCBuild (Centrum för cirkulärtbyggande), ASK ASK (arkitekt) och CarbonZero AB  (digital platform Prodikt)

Är du i fastighets- eller byggbranschen, arbetar som arkitekt eller inredare? För att försäkra dig om en plats på eventet redan idag, kontakta showroomsansvarig i Malmö: Maria.asvany@makajo.com