Erik Herngren, Senior Partner på Kairos Future, gästar MAKAJO i Malmö

Konsten att bygga och gestalta för våra barnbarnsbarn

Att bygga för framtiden är självklart för de flesta bostadsaktörer men hur ser egentligen framtiden ut? Vilka liv kommer människor leva mot slutet av det här seklet och hur kommer det påverka kraven och förväntningarna på bostäder och stadsmiljöer? Idag finns åtskilliga tecken på att grundläggande funktioner och organisering i samhället står på tröskeln till fundamentala skiften av samma magnitud som när funktionalismen slog igenom för knappt 100 är sedan. Hur gestalta lösningar och miljöer för ett uppluckrat och gränslöst liv på sikt samtidigt som kraven på trygghet och stabilitet ökar i närtid. Eller kort och gott: ”Hur skapa framtidssäkrade bostäder och miljöer?”

Genom omvärldsanalyser, strategi- och innovationsprocesser kan man designa
en mer framtidskapabel organisation. Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid. Deras vision är en värld där alla sätter framtiden främst.

Är du i fastighets- eller byggbranschen, arbetar som arkitekt eller inredare? För att försäkra dig om en plats på eventet redan idag, kontakta showroomsansvarig i Malmö: Maria.asvany@makajo.com