HomeMaker och MAKAJO har inlett ett strategiskt samarbete där medarbetare hos MAKAJO har blivit certifierade användare i HomeMakers moduler ”Tillval” och ”Eftermarknad”. Med en kombination av systemstöd, showrooms och konsultkompetens kan vi tillsammans erbjuda våra kunder en helhetslösning som blir unik på marknaden.

”Vi är extremt glada och stolta att tillsammans med MAKAJO stärka och bredda vårt kunderbjudande inom Tillval-  och Eftermarknadshantering. Tillsammans kan vi erbjuda våra tjänster över hela landet och MAKAJOs närvaro via sina showrooms i Malmö, Göteborg och Stockholm kommer vara ovärderlig. Efter långa samtal med Jonna (MAKAJO) så har det visat sig, väldigt tydligt, att vi har samma idéer och tankar när det kommer till marknadsexpansion och det ska bli spännande att växa tillsammans.” – Sebastian Karlsson, HomeMaker

”Vi på MAKAJO ser fram emot en spännande utveckling tillsammans med HomeMaker där vi kopplar ihop deras digitala verktyg med vår tillvalshantering och våra inspirerande showrooms. Byggbranschen efterfrågar idag effektiva verktyg, nya rutiner och innovativa lösningar för att säkerställa kvalitet, skapa tydlighet och få nöjdare kunder.

För att bostadsköparen skall känna sig trygg och inspirerad i sin affär behövs personliga möten, fysiska material och levande showroom. Byggherren kan känna sig lugn i att tillvalsprocessen blir en smidig, och både tids- och kostnadseffektiv hantering och byggetableringen kan arbeta i en tydlig digital plattform genom hela processen.

Detta väver vi ihop till ett unikt erbjudande tillsammans med HomeMaker, som är ett intressant bolag med visioner som matchar våra. Tillsammans kan vi förenkla och underlätta hela kund- och eftermarknadsprocessen, samt skapa fler möjligheter för branschen.” – Jonna Mandell, MAKAJO