Eventet ”Hur renoverar vi klimatsmart?” den 24 mars 2020 på MAKAJO i Stockholm är inställt.

Vi kommer jobba för att det blir av någon gång i framtiden men vi vet inte datum just nu. När det är beslutat kommer vi med information här och nya inbjudningar kommer att skickas ut.

Här nedan kan du läsa om vad eventet kommer att handla om:

En stor del av svenska bostadsbeståndet är i behov av förnyelse, inte minst gäller det rekordårens byggnader. Samtidigt står fastighets- och byggsektorn för en stor del av klimatbelastningen. Vi vill få ner klimatpåverkan från fastigheternas förvaltning men också från de material som används när vi renoverar.

– Hur ser initierade människor på renoveringsfrågan ur ett klimatperspektiv?
– Ställer byggherrarna rätt krav och håller kraven på att ändras?
– Vem ska betala priset för ett ökat ansvar i klimatfrågan?

Det är ett panelsamtalet på temat, du kan ställa frågor och bidra med dina egna erfarenheter.

Upptäck MAKAJO showroom för bygg- och inredningsbranschen och träffa våra utställare.