Brf Björken

Brf Björken

Brf Björken, Björkekärr
Byggherre: HSB
Byggentreprenör: SKANSKA
Antal bostäder: 65 lägenheter
KIA: Jonna Mandell och Lisbeth Angervik
Inflyttning: sommaren 2013

Färdigheter

Upplagt på

2017-08-31

Färdigheter

Upplagt på

2017-08-31