Einar Mattsson – Kv. Luxlampan

Kv Luxlampan, Stockholm

Byggherre: Einar Mattsson

Byggentreprenör: Einar Mattsson

Antal bostäder: 48 lägenheter totalrenovering

KIA: Cici Tuss Isaksson

Färdigheter

Upplagt på

2021-11-05