”Kan du garantera att du inte har illegal arbetskraft? Hur stort är mörkertalet? Vilka projekt och arbetsplatser drabbas? Hur ska vi förebygga problemet?”

Kraven på transparens och aktiv handling skärps och nu kommer det inte längre att finnas en möjlighet att ducka för det här ansvaret. Den här morgonen tittar vi på Ansvar Säkerhets rapport ”arbetslivskriminalitet 2022”, som även presenterats i Riksdagen i våras. Därefter diskuterar en panel, ledd av moderator Jessica Löfström, om social hållbarhet och taxonomi. Fokus kommer att ligga på de nya krav som träder i kraft redan från den 1 januari 2024. Du har möjlighet att ställa frågor och var med i dialogen.

Vi startar eventet med frukost kl. 8.00 och därefter startar panelen kl. 8.30.

Medverkande i panelen är: ANSVAR SÄKERHET – säkerhets- och granskningsföretag nischat mot arbetslivskriminalitet. ID06 – ett idéburet kunskapsföretag som levererar IT-verktyg för sund konkurrens och social hållbarhet. VECTURA – långsiktig fastighetsägare av innovationskluster i Sverige. FÖRSVARSHÖGSKOLAN – lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet.

Är du i fastighets- eller byggbranschen, arbetar som arkitekt eller inredare? Anmäl dig här