Renoveringar och stambyten, BRF

  • Tillsammans med vår beställare bestämmer vi hur processen skall se ut
  • Vi delar med oss av våra erfarenheter för att skapa en säker process
  • Vägleder de boende och förmedlar trygghet och enkelhet för alla parter
  • Vi är med från början och tar fram passande produkter och lösningar för bostäderna
  • Vi sköter sedan hela boendedialogen så att de boende känner sig lugna och trygga 
  • Stormöten och har den naturliga dialogen under projektet
  • Byggentreprenören kan arbeta ostört på arbetsplatsen
  • Med enkla digitala listor blir processen tydlig för byggentreprenören och minskar osäkerheter och felaktigheter