FÖRELÄSNING: Uppbyggnad och växtval för fungerande regnbäddar.

Välkommen på föreläsning och lunch med Bara Mineraler och Stångby Plantskola

Förtätning av städer leder till en ökad andel hårdgjorda ytor och därmed mer dagvatten som måste tas omhand. Vi tror på att se dagvattnet som en resurs som kan skapa frodiga växtbäddar samtidigt som vattnet renas. En fungerande regnbädd bidrar både med en stor fördröjningskapacitet och frodig grönska. Detta säkerställs med rätt uppbyggnad, ett substrat som levererar och ett genomtänkt växtval.

VAR: MAKAJO Stockholm. Brännkyrkagatan 82, 118 23, Stockholm
NÄR: Onsdag 17 april 2024 (09:00 – 12:00)