Våra tjänster

I närmare 10 år har vi på MAKAJO samlat på oss erfarenheter och kunskap från byggprojekt. Med våra skräddarsydda tjänster i samband med ny- och ombyggnation av bostäder, skapar vi en tydlig länk mellan arkitekt, produktleverantörer och slutkund.  Vi har ägnat mycket tid åt att vårt sätt att arbeta verkligen förenklar och ger hållbara värden för byggföretag och fastighetsägare.