MAKAJO väljer att stödja stiftelsen Aktiv Skola som jobbar med att fokusera på värdegrunder, hälsa, miljö och mobbing i de svenska klassrummen. Aktiv Skola har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Tyvärr kommer dessa frågor ofta i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar, och därför har Aktiv Skola valt att kostnadsfritt erbjuda utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor. Dom kommer nu med sin föreläsare Martina Söderholm, och under namnet NÄTSMART, att satsa på att ge länets alla skolor kostnadsfria föreläsningar på webben för att utbilda barn, pedagoger samt föräldrar i områdena Grooming, näthat och nätmobbing.

Aktivskola.org